Session 47- Drishti Bheda, Eye movements

Sri. Santosh Kumar Menon will elucidate the drishti Bhedas in this session.

Sloka:

Samam alokitha saachi pralokitha nimilithe

Ullokitha anuvrththecha thatha chaivaavalookitham

Meaning

Samam                            –       Look Straight  

aalokitham                      –       Rolling eyes

saachi                              –       Glancing at one corner of

                                                the eyes (one side)

pralookitha                      –       Moving eyes side to side(wide)

nimilithe                          –       Half closed eyes

Ullokitha                          –       Looking Up

Aanuvrththecha               –       Looking up and down(in anger)

Avalookitham                   –       looking down